12.6.2017

Pelastussuunnitelmien ylläpito

Pelastussuunnitelmien ylläpito ja päivittäminen on tehty helpoksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi hoitaa lakisääteiset velvollisuudet, sillä pelastussuunnitelmille on nyt luotu oma verkkosivusto, jonne voimme siirtää myös nykyiset pelastussuunnitelmanne ja saada ne näin sähköiseen nettipelsu-muotoon.

Jokaiselle kohteelle luodaan oma yksilöity Nettipelsun verkko-osoite, jonka kautta kohteen pelastussuunnitelma on kaikkien kohteessa olevien luettavissa ja tulostettavissa.

Miten pelastussuunnitelman päivitys tapahtuu?
Kohteen edustaja ilmoittaa henkilöiden nimet, joille annetaan henkilökohtaiset käyttöoikeudet pelastussuunnitelman päivittämiseen.

Pelastussuunnitelman päivittämiseen oikeutetuille henkilöille luodaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, joilla he itse voivat päivittää ennalta sovittuja tietoja. Pelastussuunnitelman päivitys on helppoa ja se pohjautuu monilta osin Word-toimintoihin.

Käyttökoulutus:
Päivitysoikeuksien omaaville henkilöille järjestetään tunnin mittainen käyttökoulutus, jossa käydään läpi itse pelastussuunnitelman päivitys. Lopuksi heille annetaan vielä kirjallinen ohjeistus. Pelastussuunnitelma on reaaliajassa ja siitä voi tulostaa myös ajantasaisen pdf-tiedoston.

Päivitämme kaikki pelastussuunnitelmaan liittyvät lakisääteiset kohdat, sekä tarvittaessa myös keskeiset kiinteistön toimintaan liittyvät asiat.

Ota yhteyttä »