12.6.2017

Pelastussuunnitelmaan liittyvä turvallisuuskoulutus

Turvallisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti. Viimevuosina lisääntyneet vahingonteot kertovat, että hyvästä kehityksestä huolimatta vielä on paljon tehtävääkin.

Ilmeistä onkin, että yhteiskunta joutuu yhä useammin varautumaan erilaisiin uhkakuviin, jotka koskettavat myös kiinteistöjä, sekä siellä toimivia yrityksiä, henkilöstöä ja asiakkaita.

Siksi keskitymme pelastussuunnitelmaan liittyvässä turvallisuuskoulutuksessa arkipäivän uhkakuviin, eli niihin keskeisiin asioihin, joihin kiinteistöjen-, yritysten-, henkilökunnan- ja asiakkaiden pitää pystyä omatoimisesti varautumaan.

Turvallisuuskoulutuksessa käsittelemme laajasti poistumisturvallisuutta, henkilökunnan toimintaan erilaisissa uhka- ja onnettomuustilanteissa, rakenteellista turvallisuutta, teknisiä turvallisuusjärjestelmiä, yritysturvallisuutta, toimitiloissa liikkumista jne.

Turvallisuuskoulutus kestää kahdesta – kolmeen tuntia ja se pidetään kiinteistön tai yrityksen omissa tiloissa, jolloin henkilökunnan ei tarvitse poistua kiinteistöstä.

Turvallisuuskoulutuksessa käsittelemme siis laajemmin eri turvallisuuden osa-alueita. Näin osallistuja saa parhaan mahdollisen käsityksen kokonaisturvallisuudesta. Tähän koulutukseen voi osallistua myös henkilöt, joita ei ole nimetty pelastussuunnitelman turvallisuusorganisaatioon.

Olemme kouluttaneet jo tuhansia ihmisiä ymmärtämään arjen turvallisuuden ja omatoimisen varautumisen merkityksen niin normaali kuin poikkeusoloissakin.

Ota yhteyttä »