2.2. Kiinteistön kuvaus, varapoistumisreitit sekä yhteinen kokoontumispaikka

2.2. KIINTEISTÖN KUVAUS JA YHTEINEN KOKOONTUMISPAIKKA

Kyseessä on toimisto- ja liikekiinteistö, joka sijaitsee Vallilassa, vilkkaasti liikennöidyn Aleksis Kiven kadun ja Sturenkadun kulmassa, kaupunginosassa 15, korttelissa 526, tontilla 2, jonka pinta-ala on 2 365 m² ja osoite; Konepajankuja 1, 00510 Helsinki. Kiinteistö on valmistunut v. 2018 ja se sijaitsee asemakaavoitetulla alueella, käsittäen yhden maanalaisen- ja kuusi maanpäällistä kerrosta. Kiinteistö on rakenteeltaan betonirunkoinen, jonka julkisivu on tiilimuurattu, kantavat pystyrakenteet betonia, kattomallin ollessa tasahuopakatto.

Kiinteistön omistaa REF EP Finland 2 Oy ja tontin Helsinki kaupunki (pitkäaikainen vuokrasopimus). Kiinteistön bruttosala on 11 633 m2, kerrosala 9 978 m2 ja tilavuus 52 500 m3, kiinteistön kuuluessa kaupungin kaukolämpöjakeluverkoston piiriin, lämmitystavan ollessa kaukolämpö ja kaukojäähdytys. Kiinteistön paloluokka on P1, eikä siinä ole asuinhuoneistoja.

Kiinteistössä on autohalli, jossa on autopaikat 41 autolle (kolme paikkaa on varattu sähköautojen latauspaikoiksi ja yksi invapysäköintiin). Liikenne autohalliin tapahtuu valvotusti Konepajankujan puolelta. Lisäksi polkupyörille on varattu tilat sisäpihan puolelta.

K-krs:
Kellarikerroksessa sijaitsevat autohalli, kaksi väestönsuojaa, lämmönjako- ja kaukokylmähuone (samassa tilassa sijaitsee myös veden pääsulku), muuntamo, sähköpääkeskus, sprinklerkeskus, teletila (samassa tilassa sijaitsee myös turvavalokeskus ja kv-pääteohjaimia), maakaasun pääsulku, sosiaali- ja suihku- ja wc-tilat, siivouskeskus, tekninen varasto, sekä muita varastotiloja.

1 krs:
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat liiketilat, sekä aula-, ravintola- ja keittiötilat, yhteiskäyttö- ja toimistotilat, neuvotteluhuoneet, paloilmoitinkeskus, SPOK-keskus, savunpoistopainikkeet, iv-hätäseispainike, kylmähuone, wc:t, huoltokäytävä, varastotilat, jätehuone, sekä useita sähkökeskuksia.

2 krs:
Toisessa kerroksessa sijaitsevat toimisto- ja neuvottelutilat, taukokeittiö, sekä varasto- ja wc-tilat.

3 krs:
Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat toimisto- ja neuvottelutilat, taukokeittiö, sekä varasto- ja wc-tilat.

4 krs:
Neljännessä kerroksessa sijaitsevat toimisto- ja neuvottelutilat, taukokeittiö, sekä varasto- ja wc-tilat.

5 krs:
Viidennessä kerroksessa sijaitsevat toimisto- ja neuvottelutilat, taukokeittiö, sekä varasto- ja wc-tilat.

6 krs:
Kuudennessa kerroksessa sijaitsevat toimisto- ja neuvottelutilat, taukokeittiö, sekä varasto- ja wc-tilat. Kuudennessa kerroksessa sijaitsee myös kaksi iv- konehuonetta, joiden kautta tapahtuu kulku katolle.

Ullakko:
Ei ole.

Vesikatto:
Vesikatolla sijaitsevat kiinteistön aurinkopaneelikennot, poistoilmapuhaltimet ja savunpoistoluukut.

Porraskäytävät:
Kiinteistössä on kolme varsinaista porraskäytävää, jotka sijaitsevat seuraavasti:

  • A1- porras, tasoporras (kulku kellarikerros – 6 krs)
  • A2- porras, kierreporras, Aleksis Kiven kadun puolella (kulku kellarikerros – 6 krs)
  • A3- porras, kierreporras, Konepajankujan puolella (kulku kellarikerros – 6 krs)

Lisäksi aulatilassa sijaitsee yksi kierreporras (kulku 1-2 krs).
Kaikki kyseiset portaat toimivat myös hätäpoistumisportaina.

Hissit:
Kiinteistössä on kaksi henkilöhissiä, jotka kulkevat kellarikerroksen ja kuudennen kerroksen välillä. Hissihälytykset menevät suoraan Shindlerin vikapäivystykseen, puh 0203 20500 (24h), josta lähetetään huoltomies tarvittaessa paikalle. Hisseistä on myös suora puhe- ja ääniyhteys Shindlerin vikapäivystykseen.

Kiinteistön edusta:
Kiinteistön edusta on siisti ja selkeä, mitään palavaa- tai muutakaan materiaalia ei säilytetä rakenteiden välittömässä läheisyydessä, joten tuhopolton- tai ilkivallan riski on pieni.

Ulkokuoren valaistus:
Kiinteistön ulkokuoren valaistus on hyvä.

Jätehuolto:
Kiinteistön jätehuolto on keskitetty ensimmäisen kerroksen tiloihin, tarkemmin Konepajankujan puolelle, jossa sijaitsevat erilliset sammiot bio- ja energiajätteille, sekä paperille, kartongille, metallille ja lasille. Roskapiste tyhjennetään viikoittain Lassila & Tikanoja Oyj:n toimesta.

Tekniset turvallisuusjärjestelmät:
Kiinteistössä on käytössä tallentavat kamera- ja kulunvalvontajärjestelmät, sekä osin myös liikeilmaisimet, jotka sijaitsevat ajorampin yhteydessä. Kiinteistössä toimivilla yrityksillä on käytössään myös omia teknisiä turvallisuusjärjestelmiä tilojensa suojaamiseksi.

Evakuointi- ja kuulutusjärjestelmät:
Ei ole.

Maakaasu:
Maakaasua on käytössä ensimmäisen kerroksen ravintolan keittiötiloissa ruuan valmistuksen vuoksi.

Maakaasun pääsulku:
Maakaasun pääsulku sijaitsee autohallin tilassa, Konepajankujan puoleisessa seinässä (pinta-asennettu).

Alkusammutusvälineet:
Kiinteistön alkusammutusvälineinä toimivat kerroskohtaiset jauhesammuttimet, sprinklaus ja pikapalopostit, sekä tilakohtaiset hiilidioksidisammuttimet ja sammutuspeitteet. Kiinteistön omistaja huolehtii- ja vastaa sammuttimien lakisääteisistä määräaikaishuolloista ja tarkastuksista.

Automaattiset palo-ovet:
Ei ole.

Palokunnan syöttöliittimet:
Palokunnan syöttöliittimet sijaitsevat Konepajankujan puolella, autohallin ajoluiskan läheisyydessä.

Palokunnan hyökkäystie:
Palokunnan hyökkäystie kiinteistöön tapahtuu ensisijaisesti Konepajankujan puolelta paloilmoitinkeskuksen luokse ja siitä edelleen hälyttävään tilaan. Myös kellarikerrokseen on osoitettu erillinen sammutusreitti autosuojan nosto-oven kautta. Sturenkadun puolella voidaan operoida myös pelastuslaitoksen nostokalustolla soveltuvin osin.

Palokunnan reittiavain:
Palokunnan reittiavain sijaitsee avainsäilön sisällä, Konepajankujan puolella olevan ulko-oven vieressä. Toinen avainsäilö sijaitsee sisäpuolella, paloilmoitinkeskuksen vieressä (sisältää yleisavaimen). Palokunnan väliaikainen reitti paloilmoitinkeskukselle kulkee Konepajankujan puolella sijaitsevan huoltokäytävän kautta.

Paloilmoitinkeskus:
Kiinteistössä on paloilmoitinkeskus (Panasonic), joka sijaitsee Konepajankujan puolella olevan A3- portaan ensimmäisen kerroksen tasanteella, ulko-oven lähellä. Paloilmoitinkeskus toimii samalla sprinklerin hälytyksen välittäjänä. Paloilmoittimen hälytykset on ryhmitelty siten, että rakennukset A ja D muodostavat omat hälytys-/evakuointialueensa ja rakennukset B ja C yhdessä omansa. Näin ollen näiden kokonaisuuksien alueella tapahtuva paloilmaisu aiheuttaa hälytyksen ainoastaan kyseisessä rakennuksessa.

Huom! Tällä hetkellä on valmiina vain A- talo. B-, C- ja D- talot valmistuvat myöhemmin.

Paloilmoitinpainike:
Kiinteistössä on useita kerroskohtaisia paloilmoitinpainikkeita.

Palokellot:
Kiinteistössä on useita kerroskohtaisia palokelloja, jotka kuuluvat hyvin tiloissa.

Paloilmaisimet:
Kiinteistön paloilmaisimina toimivat kerroskohtaiset savu- ja lämpöilmaisimet.

Sprinklaus:
Kiinteistössä on automaattinen sprinklerilaitteisto, joista autohallin ja toimistokerrosten tilat kuuluvat märkäjärjestelmän piiriin ja autohallin ajoluiska kuivajärjestelmän piiriin. Sprinklerilaitteistojen vesilähteenä toimii HSY vesijohto ja se kattaa kaikki tilat.

Sprinklerikeskus:
Sprinklerikeskus sijaitsee kellarikerroksen tilassa. Sprinklerikeskukseen on asennettu kaksi kappaletta DN 100 märkähälytysventtiiliä oheislaitteineen, sekä yksi kappale DN100 kuivahälytysventtiiliä oheislaitteineen.

Sprinkler-syöttöliittimet:
Sprinklerin syöttöliittimet (2 kpl) sijaitsevat katutasossa, Konepajankujan puolella olevan sisäänkäynnin ja ajoluiskan vieressä (syöttöpaine max. 12 bar). Lisäksi syöttöliittimien vieressä sijaitsee kaksi kuivanousuliitintä.

Srinkler-kello:
Ei ole.

Savunpoisto:
Kiinteistön savunpoisto tapahtuu maanpäällisten kerrosten osalta painovoimaisesti ja kellarikerroksen / autohallin osalta koneellisesti erillisten savunpoistopuhaltimien avulla. Kiinteistöön on laadittu erillinen savunpoistosuunnitelma, josta ilmenee tarkempi kuvaus savunpoistojärjestelmästä. Savunpoistosuunnitelmaa säilytetään SPOK-keskuksen yhteydessä.

Savunpoiston laukaisukeskus:
Savunpoiston laukaisukeskus sijaitsee paloilmoitinkeskusta vastapäätä, Konepajankujan puolella olevan A3-portaan ensimmäisen kerroksen tasanteella, lähellä ulko-ovea.

Savunpoiston ohjauskeskus: (SPOK)
Savunpoiston ohjauskeskus sijaitsee paloilmoitinkeskusta vastapäätä, Konepajankujan puolella olevan A3-portaan ensimmäisen kerroksen tasanteella, lähellä ulko-ovea.

Savunpoiston laukaisupainikkeet:
Savunpoiston laukaisupainikkeet (9 kpl) sijaitsevat savunpoiston laukaisukeskuksen kannessa kiinni, sekä porrashuoneiden ensimmäisen kerroksen tasanteilla ja molemmissa iv-konehuoneissa.
Savunpoiston laukaisupainikkeet on merkitty seuraavasti:

  • PRH 1
  • PRH 2
  • PRH 3
  • Aula

Savunpoistoluukut:
Kiinteistössä on kuusi sähköisesti avattavaa savunpoistoluukkua, jotka sijaitsevat porraskäytävien ylätasanteilla, sekä molemmissa iv-konehuoneissa.

Savunpoistoikkunat:
Kiinteistössä on kolme sähköisesti avattavaa savunpoistoikkunaa, jotka sijaitsevat aulan lasikaton yhteydessä. Lisäksi jokaisessa maanpäällisessä kerroksessa on useita manuaalisesti avattavia savunpoistoikkunoita.

Savunpoistopuhaltimet:
Autohallissa on kaksi erillistä savunpoistopuhallinta, joiden ulospuhallus tapahtuu ensimmäisen kerroksen tasolta.

Savunpoistopuhaltimien virtakytkin:
Savunpoistopuhaltimien virtakytkin sijaitsee savunpoistokeskuksen yhteydessä.

Savuverhot:
Ei ole.

Turvavalokeskus:
Kiinteistössä on kaksi akkuvarmennettua turvavalokeskusta (NeptoLux), joista toinen sijaitsee kellarikerroksen teletilassa ja toinen kuudennen kerroksen iv-konehuoneen tilassa (6.0005).
Poistumisteiden merkkivalojen valaistuksen toiminta-aika on vähintään 60 minuuttia.

Väestönsuoja:
Kiinteistössä on kaksi väestönsuojaa, jotka sijaitsevat kellarikerroksen tiloissa. Molemmat väestönsuojat ovat tyhjennettävissä- ja käyttöönottokunnossa 72 tunnin vasteajalla.

Avainhallinta / lukitus:
Kiinteistön lukitus pohjautuu Sento-sarjoitukselle, jonka avainhallinnasta vastaa BLC-Turva Oy, puh 042 446 8260 ja sarjoituksesta tekninen isännöitsijä Jari Behm, puh 046 923 2093.

Sähköpääkeskus:
Kiinteistön sähköpääkeskus sijaitsee kellarikerroksen tilassa.

UPS / varavoima:
Kiinteistössä ei ole UPS- tai varavoimajärjestelmää, joten mahdollisen sähkökatkoksen varalle kannattaa tiloihin hankkia muutama käsivalaisin, sekä paristoilla toimiva matkaradio.

Koneellinen ilmastointi:
Kiinteistössä on yhteensä seitsemän tulo- ja poistoilmakonetta, joiden iv-konehuoneet (2 kpl) sijaitsevat kuudennen kerroksen tilassa. Iv-konehuoneiden kautta tapahtuu kulku myös katolle. Molemmissa iv-konehuoneissa sijaitsee myös yksi savunpoistoluukkujen laukaisupainike.

Ilmastointilaitteiden- ja kanavien puhdistus:
Kiinteistö on valmistunut vuonna 2018, joten ilmastointilaitteiden- ja kanavien puhdistus ei ole ajankohtaista lähivuosien aikana. Ravintolan keittiön osalta puhdistus tapahtuu lakisääteisesti kerran vuodessa.

Tulvavahingot:
Mahdollisista tulvista aiheutuvia vesivahinkoriskejä kiinteistölle ei ole.

Vartiointi:
Kiinteistössä on piirivartiointi josta vastaa Securitas Oy, puh 020 491 2600 (hälytyskeskuspalvelut, 24h).

Kiinteistöpalvelut:
Kiinteistöpalveluista vastaa Mc Clean Kiinteistöhoito Oy, jonka nimettynä huoltomiehenä toimii Mait Lepik, puh 040 485 8415. Huoltoyhtiön puh 0400 436 150 (työaikana) ja päivystysnumero 0400 436 140 (24h).

Siivouspalvelut:
Siivouspalveluista vastaa (isännöitsijä ilmoittaa kun on tiedossa).

Yleinen turvallisuus:
Kiinteistön yleinen turvallisuus ja siisteys on hyvä.

Kiinteistön oma palo- ja turvallisuustarkastusryhmä:
Ei ole.

Muuta:
Fredriksberg muodostuu neljästä toisiinsa kytketystä toimistotalosta, jotka rakennetaan vaiheittain (A-, B-, C- ja D-talot).

Poistumisreitit:
Kiinteistön poistumisreitteinä toimivat tasoporras (A1), sekä kaksi kierreporrasta (A2 ja A3). Kaikki kolme porrasta toimivat myös hätäpoistumisportaina. Poistumisreitit on varustettu turvavalaistuksella sekä kyltein.

HUOMIO ETTÄ POISTUMISREITIT OVAT VAPAAT TAVAROISTA!!!

Yhteinen kokoontumispaikka: Yhteinen kokoontumispaikka sijaitsee Konepajankujan puolella olevan päiväkodin leikkipihan edustalla.